รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
59 หมู่ 3   ตำบลเทพนิมิต  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :