ข่าวประชาสัมพันธ์
ปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5) 15 พ.ค. 66
กิจกรรม "สายสัมพันธ์คล้องใจ ร่วมสายใยผูกพัน" พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5) 15 พ.ค. 66
บรรยากาศการงานการแสดงประจำปี "ปั้นหม้อสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565" (อ่าน 6) 15 พ.ค. 66
ผลการออกรางวัลสลากการกุศลปั้นหม้อสัมพันธ์ (อ่าน 5) 15 พ.ค. 66
พิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5) 15 พ.ค. 66
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ทัศนศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3) (อ่าน 6) 15 พ.ค. 66
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ทัศนศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - (มัธยมศึกษาปีที่ 3) (อ่าน 4) 15 พ.ค. 66
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ทัศนศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6) (อ่าน 5) 15 พ.ค. 66
บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียนและการนับคะแนน (อ่าน 6) 15 พ.ค. 66
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 5) 15 พ.ค. 66
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4) 15 พ.ค. 66
อเชิญทุกท่านร่วมงาน “ปั้นหม้อสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565” (อ่าน 4) 15 พ.ค. 66
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5) 15 พ.ค. 66
สรุปผลรางวัล กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลาง) ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3) 15 พ.ค. 66
พิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 3) 15 พ.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 2) 15 พ.ค. 66
สรุปผลรางวัล กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3) 15 พ.ค. 66
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อดำเนินการคัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย (อ่าน 2) 15 พ.ค. 66
ป.ม.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 (อ่าน 45) 03 ธ.ค. 65
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ป.ม. เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 48) 23 พ.ย. 65
ม.พัน.30.พล.ร.2 รอ. แนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อ (อ่าน 48) 23 พ.ย. 65
การประชุมผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 47) 23 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 46) 22 พ.ย. 65
สื่อป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมของระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 46) 22 พ.ย. 65
ทุนการศึกษาจากคุณสุรชวัล นิลธิเสน ให้นักเรียนจำนวน 5,000 บาท (อ่าน 47) 22 พ.ย. 65
การนิเทศห้องเรียนเพื่อติดตามความพร้อมในการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 47) 22 พ.ย. 65
กิจกกรมเปิดบ้านวิชาการ (อ่าน 42) 22 พ.ย. 65
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 50) 22 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 56) 10 ก.ย. 65
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตที่นำวิทยากรมาฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 59) 10 ก.ย. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจัดกิจกรรม EF CAMPให้กับนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 60) 10 ก.ย. 65
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 70) 21 ส.ค. 65
จิตอาสาปรับภูมิทัศน์และตัดหญ้ารอบโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 84) 21 ส.ค. 65
งานทำบุญครบรอบ 84 ปีของโรงเรียน และทอดผ้าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 399) 21 ส.ค. 65
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 73) 21 ส.ค. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา (อ่าน 76) 21 ส.ค. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาอาเซียนก้าวไกล (อ่าน 63) 21 ส.ค. 65
กองลูกเสือปั้นหม้อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (อ่าน 67) 03 ก.ค. 65
กินกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 86) 01 ก.ค. 65
บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 68) 01 ก.ค. 65
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 74) 12 มิ.ย. 65
การอบรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 71) 12 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 98) 24 พ.ค. 65
การนิเทศห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 89) 24 พ.ค. 65
ปั้นหม้อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 95) 16 พ.ค. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้ดำเนินการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 86) 13 พ.ค. 65
นักเรียนกลุ่ม B เข้ารับการตรวจ ATK และเรียน On site วันแรก (อ่าน 209) 11 ม.ค. 65
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนกลุ่ม A เข้ารับการตรวจ ATK และเปิดเรียน On site วันแรก (อ่าน 410) 10 ม.ค. 65
ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบผสมผสานหลายรูปแบบ (อ่าน 498) 29 มิ.ย. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 556) 01 พ.ค. 64