ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 Welcome to Banpanmor School
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 15 พ.ค. 66
กิจกรรม "สายสัมพันธ์คล้องใจ ร่วมสายใยผูกพัน" พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 15 พ.ค. 66
บรรยากาศการงานการแสดงประจำปี "ปั้นหม้อสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565" 15 พ.ค. 66
ผลการออกรางวัลสลากการกุศลปั้นหม้อสัมพันธ์ 15 พ.ค. 66
พิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 15 พ.ค. 66
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ทัศนศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3) 15 พ.ค. 66
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ทัศนศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - (มัธยมศึกษาปีที่ 3) 15 พ.ค. 66
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ทัศนศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6) 15 พ.ค. 66
บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียนและการนับคะแนน 15 พ.ค. 66
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15 พ.ค. 66
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน