ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจัดกิจกรรม EF CAMPให้กับนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 8) 10 ก.ย. 65
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตที่นำวิทยากรมาฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 10) 10 ก.ย. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 9) 10 ก.ย. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาอาเซียนก้าวไกล (อ่าน 17) 21 ส.ค. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา (อ่าน 19) 21 ส.ค. 65
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 18) 21 ส.ค. 65
งานทำบุญครบรอบ 84 ปีของโรงเรียน และทอดผ้าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 79) 21 ส.ค. 65
จิตอาสาปรับภูมิทัศน์และตัดหญ้ารอบโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 19) 21 ส.ค. 65
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 17) 21 ส.ค. 65
กองลูกเสือปั้นหม้อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (อ่าน 22) 03 ก.ค. 65
กินกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 25) 01 ก.ค. 65
บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 21) 01 ก.ค. 65
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 24) 12 มิ.ย. 65
การอบรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 19) 12 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 35) 24 พ.ค. 65
การนิเทศห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 31) 24 พ.ค. 65
ปั้นหม้อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 37) 16 พ.ค. 65
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้ดำเนินการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 35) 13 พ.ค. 65
นักเรียนกลุ่ม B เข้ารับการตรวจ ATK และเรียน On site วันแรก (อ่าน 160) 11 ม.ค. 65
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนกลุ่ม A เข้ารับการตรวจ ATK และเปิดเรียน On site วันแรก (อ่าน 364) 10 ม.ค. 65
ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบผสมผสานหลายรูปแบบ (อ่าน 257) 29 มิ.ย. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 322) 01 พ.ค. 64
ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 482) 07 เม.ย. 64
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ) (อ่าน 492) 31 มี.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดบึงชนัง (อ่าน 445) 12 มี.ค. 64
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนยุวเกษตรกร (อ่าน 490) 12 มี.ค. 64
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 3 (อ่าน 509) 18 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเข้ารับการนิเทศทางไกล (อ่าน 522) 28 ม.ค. 64
โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 432) 28 ม.ค. 64
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และให้กำลังใจ (อ่าน 445) 28 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 441) 02 ม.ค. 64
คาราวานแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 437) 18 ธ.ค. 63
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 304) 18 ธ.ค. 63
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 299) 15 ธ.ค. 63
นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (อ่าน 326) 15 ธ.ค. 63
ปั้นหม้อจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 295) 09 ธ.ค. 63
นักเรียนร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E. (อ่าน 305) 05 ธ.ค. 63
การดำเนินการนิเทศห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 300) 04 ธ.ค. 63
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 311) 15 พ.ย. 63
คณะศึกษาดูงานการเลื่อนวิยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 (อ่าน 299) 28 ส.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เปลี่ยนใบไม้เป็นดินสร้างรายได้ (อ่าน 267) 24 ส.ค. 63
คณะศึกษาดูงานการเลือ่นวิยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 (อ่าน 299) 13 ส.ค. 63
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 271) 29 ก.ค. 63
กิจกรรมลูกเสือรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน (อ่าน 270) 29 ก.ค. 63
โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 265) 23 ก.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะและการป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 255) 15 ก.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 264) 03 ก.ค. 63
อบรมการใช้งาน DEEP ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (อ่าน 299) 26 มิ.ย. 63
การประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย (อ่าน 216) 22 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 225) 08 มิ.ย. 63