ข้อมูลติดต่อ

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปั้นหม้อ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpanmor

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านบึงชนังกลาง

ตำบล : เทพนิมิต

อำเภอ : โป่งน้ำร้อน

จังหวัด : จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 22140

โทรศัพท์ : 039496236

โทรสาร : 039496236

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2 สิงหาคม 2481

อีเมล์ :banpanmorschool@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.banpanmor.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/banpanmorschool

แผนที่ : https://goo.gl/maps/rWWMLFiGTGHx5h38A