สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สขร1 ปีงบ 65 จัดจ้างรายเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.81 KB
Adobe Acrobat Document O23 สขร1 ปีงบ 65 จัดซื้อรายเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.94 KB