ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document รายการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.09 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ ปี65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.76 MB